nazajZbirka rodovnikov 
                       Rodovnik Jakoba Aljaža 
grb
Slovensko  
rodoslovno društvo
Jakob Aljaž
Zavrh pod Šmarno goro, Smlednik, 6.7.1845  -  Dovje, 4.5.1927
Duhovnik, skladatelj, pisec, planinec
Jakob Aljaž se je rodil 6. julija 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro. Najprej se je šolal v Smledniku in nato v Ljubljani, kjer je tudi končal gimnazijo. Na Dunaju je pričel s študijem filozofije, vendar se je kmalu preusmeril v bogoslovje, ki ga je študiral v Ljubljani. Mašniško posvečenje je prejel 31. julija 1870. Kot kaplan je služboval v Tržiču (1871-1880), nato pa najprej kot župnik na Dobravi pri Kropi (1880-1889) in potem v Dovjem (1889-1927). V letih 1889-1892 je bil tudi okrajni šolski nadzornik. Umrl je 4. maja 1927 na Dovjem, kjer je tudi pokopan.

Aljaž se je glasbeno izobraževal pri Nedvedu in predvsem pri Antonu Foersterju. Slogovno je bil romantik in je komponiral izključno krajše zborovske skladbe, ki jih označuje spevna in ljudsko občutena melodika, preprosta harmonija in jasna gradnja. Najiskreneje se je izpel v pesmih, ki izražajo domovinsko ljubezen in opevajo slovenske gore.

Dragocena je njegova vloga v razvoju slovenskega planinstva. Aljaž je bil nacionalno zaveden duhovnik in je v tekmi z nemško-avstrijskim planinskim društvom spodbujal gradnjo slovenskih planinskih postojank (Staničeva koča, Triglavski dom, Aljažev dom v Vratih idr.). Na vrhu Triglava je leta 1895 postavil stolp, ki je simboliziral slovensko obvladovanja gorskega prostora. - Stolp na vrhu Triglava sem 7. avgusta 1895 napravil na svoje stroške ter ga pozneje podaril Slov. Plan. Društvu. - Odpiral in popravljal je številne planinske poti ter pisal planinske spise.

(Povzeto iz Enciklopedije Slovenije in Slovenskega biografskega leksikona)

Glej sestavek: Šilc, Jurij, Bačnikov Jaka iz Zavrha - rodovnik Jakoba Aljaža, v: Vodnik, Alenka (urednica), Od Jakoba do Jakoba : o krajih in ljudeh občine Medvode, Zgodovinsko društvo Medvode, 2006, str. 155-177.
 

  
Rodovnik Jakoba Aljaža je uredil Jurij ŠILC iz Tacna
~